Trajanje: 1 dan

22.06.2020.

Cijena: 245,00 kn

Trajanje: 10 dana 04.-14.05.2020.

04.05.2020.

Cijena: 2.450,00 Kn

Trajanje: 3 dana

23. 04. 2020.

Cijena: 1.290,00 KN

Trajanje: 7 dana

22.-29.08.2020.

Cijena: na upit

Trajanje: tri dana

06.03.2020.

Cijena: 650,00 Kn