Trajanje: 7 dana

15.06.2019, 22.06.2019, 17.08.2019. i 24.08.2019.

Cijena: od 2.695,00 kn

Trajanje:

23.06.2019. i 30.08.2019.

Cijena: 2.250,00 kn