Trajanje: jedan dan autobusom

03.11.2019.

Cijena: 110,00 KN

Trajanje: 1 dan

15.-17.11.2019.

Cijena: 230,00 KN