Trajanje: 8 dana

18.-26.10.2019.

Cijena: 2.100,00 KN po osobi

Trajanje: 8 dana

26.02.2020.

Cijena: 1.980,00 Kn