Trajanje: 8 dana

18.-26.10.2019.

Cijena: 2.100,00 KN po osobi