Trajanje: jedan dan autobusom

22.09.2019.

Cijena: 100,00 KN

Trajanje: 1 dan

11.-13.10.2019.

Cijena: 230,00 KN

Trajanje: 7 dana

Cijena: 2.595,00 KN

Trajanje: 8 dana

18.-26.10.2019.

Cijena: 2.100,00 KN po osobi