Trajanje: 7 dana

17.08.2019.

Cijena: 2.595,00 KN

Trajanje: 2 dana

30.03.2019.

Cijena: 640 KN

Trajanje: 2 dana

05.04.2019.

Cijena: 350,00 KN

Trajanje: 1 dan

01.05.2019.

Cijena: 260,00 KN po osobi

Trajanje: 3 dana

26.04,2019.

Cijena: 1.250,00 KN

Trajanje: 1 dan

10.03.2019.

Cijena: 230,00 po osobi

Trajanje: 1 dan

22.03.2019.

Cijena: 230,00 KN

Trajanje: 1 dan

07.04.2019.

Cijena: 100,00 KN

Trajanje:

23.06.2019. i 30.08.2019.

Cijena: 2.250,00 kn

Trajanje: 7 dana

15.06.2019, 22.06.2019, 17.08.2019. i 24.08.2019.

Cijena: od 2.695,00 kn