Trajanje: 1 dan

12.12.2020.

Cijena: 125,00 KN

Trajanje: jedan dan autobusom

15.11.2020.

Cijena: 110,00 KN