Trajanje: 7 dana

16. -23.08.2020.

Cijena: na upit

Trajanje: 7 dana

LIPANJ, SRPANJ, KOLOVOZ

Cijena: 2.300,00 kuna

Trajanje: 7 DANA

16.06. - 23.06.2020., 24.06. - 01.07.2020.

Cijena: na upit

Trajanje: 10 dana

01.-11.09.2020.

Cijena: 2.450,00 KN

Trajanje: 1 dan

22.06.2020.

Cijena: 245,00 kn

Trajanje: 10 dana 04.-14.05.2020.

04.05.2020.

Cijena: 2.450,00 Kn

Trajanje: 3 dana

23. 04. 2020.

Cijena: 1.290,00 KN

Trajanje: 1 dan

16.05.2020.

Cijena: 310,00 KN po osobi

Trajanje: 1 dan

20.-22.3.2020.

Cijena: 250,00 KN

Trajanje: 10 dana

04.-14.05.2020.

Cijena: 2.450,00 KN