Trajanje: 1 dan

09.12.2019.

Cijena: 150,00 Kn po osobi

Trajanje: jedan dan

10.12.2019.

Cijena: 150,00 kn

Trajanje: 1 dan

18.12.2019.

Cijena: 100,00 KN

Trajanje: tri dana

06.12.2019

Cijena: 650,00 Kn

Trajanje: 1 dan

14.12.2019.

Cijena: 200,00kn

Trajanje: 1 dan

07.12.2019. 21.12.2019.

Cijena: 235,00 kn

Trajanje: 8 dana

26.02.2020.

Cijena: 1.980,00 Kn