Trajanje: tri dana

06.12.2019

Cijena: 650,00 Kn

Trajanje: jedan dan autobusom

03.11.2019.

Cijena: 110,00 KN

Trajanje: 2 dana

9.11.2019.

Cijena: 595,00 KN

Trajanje: 1 dan

14.12.2019.

Cijena: 200,00kn

Trajanje: 1 dan

07.12.2019. 21.12.2019.

Cijena: 235,00 kn

Trajanje: 1 dan

15.-17.11.2019.

Cijena: 230,00 KN

Trajanje: 8 dana

18.-26.10.2019.

Cijena: 2.100,00 KN po osobi

Trajanje: 8 dana

26.02.2020.

Cijena: 1.980,00 Kn