Trajanje: jedan dan autobusom

21.09.2019.

Cijena: 100,00 KN

Trajanje: 1 dan

11.-13.10.2019.

Cijena: 230,00 KN

Trajanje: 1 dan

04.08.2019.

Cijena: 140,00 kn/osobi

Trajanje: 7 dana

24.08.2019.

Cijena: 3.400,00 KN

Trajanje: 3 dana

05.-08.09.2019.

Cijena: 1.390,00

Trajanje: 7 dana

15.06.2019, 22.06.2019, 17.08.2019. i 24.08.2019.

Cijena: od 2.695,00 kn

Trajanje: 8 dana

18.-26.10.2019.

Cijena: 2.100,00 KN po osobi

Trajanje:

23.06.2019. i 30.08.2019.

Cijena: 2.250,00 kn